WIN-WIN

IN

MODERN TRADE

Workshop

ค้าขายให้มีกำไรในระบบ โมเดิรน์เทรด

In-house Workshop
ที่บริษัทของคุณเอง

“ช่องทาง Modern Trade มีสัดส่วนยอดขายกว่า 

50%

ของตลาดสินค้าอุปโภค บริโภคทั้งหมดในประเทศไทย และมีการเติบโตขึ้นทุกๆปี”

บริษัทคุณพลาด อะไรไปหรือเปล่า

ปัจจุบันนี้ คงปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้า SME เจ้าไหนอยากจะ Scale สินค้าของตัวเองให้มีจุดขายครอบคลุมทั่วประเทศ คงหนีไม่พ้นการผลักดันสินค้าเข้าไปขายในช่องทาง Modern Trade

แต่ SME หลายบริษัทก็ยังมีความกลัวในเรื่องของค่าใช้จ่าย และเหนือสิ่งอื่นใด คือการบริหารจัดการของการขายสินค้าเข้าช่องทางนี้

Workshop นี้จะช่วยเปลี่ยนความกลัว เป็นความเข้าใจและหาโอกาสสร้างรายได้ สร้างกำไรจากสินค้าของคุณในช่องทาง Modern Trade นี้ไปด้วยกัน

 

Workshop

WIN-WIN in Modern Trade

Workshop ค้าขายให้มีกำไร ใน Modern Trade

In-House Workshop ที่จะช่วยให้คุณและทีมงานของคุณบริหารจัดการ การขายสินค้าเข้า Modern Trade ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคนิคและกลยุทธ์ในการบริหาร Trading Term และ Buyer

Workshop เน้นปฏิบัติจริง เรียนรู้จริง ด้วยกางวางแผนและเหตุการณ์จำลองการต่อรอง  Trade Agreement

Workshop

สำคัญกับบริษัทคุณอย่างไร

1
เพิ่มขีดความสามารถของทีมงานของคุณ

ด้วย Workshop ที่จะช่วยให้ทีมของคุณเข้าใจและสามารถบริหารจัดการธุรกิจ
โมเดิร์นเทรดได้ทุกขั้นตอน

2
สร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการ

มองเห็นโอกาสในการเติบโตในช่องทาง Modern Trade อย่างยั่งยืนและมีกำไร

3
มุ่งเข้าสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

ด้วยการสร้างโอกาส ในช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมถึง 50% ของสัดส่วนสินค้า FMCG ทั้งหมดในประเทศ

Workshop

สำคัญกับบริษัทคุณอย่างไร

1
เพิ่มขีดความสามารถของทีมงานของคุณ

ด้วย Workshop ที่จะช่วยให้ทีมของคุณเข้าใจและสามารถบริหารจัดการธุรกิจ โมเดิร์นเทรดได้ทุกขั้นตอน

2
สร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการ

มองเห็นโอกาสในการเติบโตในช่องทาง Modern Trade อย่างยั่งยืนและมีกำไร

3
มุ่งเข้าสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

ด้วยการสร้างโอกาส ในช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมถึง 50% ของสัดส่วนสินค้า FMCG ทั้งหมดในประเทศ

คุณจะได้อะไรจาก Workshop นี้

เริ่มต้นสร้างการเติบโตของสินค้าจาการบริหารจัดการช่องทาง โมเดิร์นเทรด แบบ Win-Win

เข้าใจการเริ่มต้นทำธุรกิจกับโมเดิร์นเทรด

รู้จักประเภทต่างๆของโมเดิรน์เทรด

การเจาะลึกพฤติกรรมของลูกค้า

การเตรียมความพร้อมของสินค้าและบริษัท

การวางจุดเด่นของสินค้าให้เหนือคู่แข่ง

เทคนิคการบริหาร Trade Agreement

โครงสร้างราคาของสินค้าเมื่อเข้าขายใน โมเดิร์นเทรด

หลักการนำเสนอสินค้าให้ได้รับเลือก

การทำ Account Plan เพื่อเติบโตยอดขาย

การบริหาร Buyer รู้เขา รู้เรา

เหนือสิ่งอื่นใด We make it fun!

Workshop

นี้เหมาะกับใคร

SME หรือเจ้าของกิจการที่ต้องการนำสินค้าเข้า Modern Trade แต่ยังขาดความเข้าใจและยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหน

• SME ที่ก้าวเข้าสู่ธุรกิจเครื่องดื่มและอยากขยายธุรกิจ
• SME หรือบริษัท ที่ต้องการสร้างทีม Key Account ที่มีประสิทธิภาพ

 

สะดวก เว้นระยะห่าง ไม่ต้องเดินทาง

In House Workshop  จัดขึ้น ที่บริษัทของคุณ พร้อมมาตรการเว้นระยะห่างและวัดอุณหภูมิ เพื่อความสะดวก และคุณกับทีมงานสามารถใช้เวลาได้เต็มที่และสบายใจ ที่สุด

Exclusive experience
ด้วยกรุ๊ป ที่จำกัดอยู่ที่ 8-20 คน คุณมั่นใจได้ว่าทุกคนจะได้มีส่วนร่วมและทีมงานของเราสามารถดูแลได้อย่างใกล้ชิด

คุณจะมั่นใจได้ว่าตัวคุณและทีมงานจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

 

ดำเนินการโดยผู้เชียวชาญในวงการ FMCG มากว่า 12 ปี ในตำแหน่ง Head of Modern Trade และ Commercial Director ของบริษัทต่างชาติ และ Guest ที่เป็นอดีต Senior Buyer 

เนื้อหาของ Workshop กลั่นมาจากทั้งความสำเร็จและความผิดพลาด เพื่อช่วยให้บริษัทและทีมงานของคุณก้าวเข้าสู่ระบบการค้าขายกับ โมเดิร์นเทรด อย่างมั่นคง

DAY ONE

ภาคทฤษฏี

เน้นการเรียนรู้ และความเข้าใจในการบริหารช่องทางโมเดิร์นเทรด 

0

ชั่วโมง

DAY TWO

ภาคปฏิบัติ

จำลองสถานการณ์ และฝึกซ้อมการนำเสนอในรูปแบบเสมือน (Role Play)   

0

ชั่วโมง

อย่ารอช้า ขอรายละเอียดเลย

REMARK
*No refund for cancellation (ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน)
**ท่านที่ออกใบเสร็จนามบริษัทและต้องการใบหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อเบิกกับทางบริษัทท่าน จะต้องแจ้งรายละเอียดบริษัทระบุมาในเว็บไซต์

หากท่านไม่ได้ระบุทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกเอกสารย้อนหลัง โดยรับเอกสารหัก ณ ที่จ่ายนี้ในวันเรียนเท่านั้น

การขอใบเสนอราคา: กรุณาส่งคำขอใบเสนอราคามาได้ที่ [email protected]