Background

บริษัท ของลูกค้าเป็นบริษัทจัด อีเวนท์และคอนเสิรต์ ซึ่ง ได้รับผลกระทบโดยตรงในช่วงการระบาดของ โควิด 19 จึงมองหาธุรกิจที่เกี่ยวกับสินค้าบริโภค โดยมีโจทย์ว่าต้องไม่อยู่ในหมวดหมู่ที่มีการแข่งขันเรื่องราคาและสามารถต่อยอดการขายในงาน Event ของลูกค้าได้เมื่อสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ

Discussion

จากการที่ได้พูดคุยในแง่ของภาพรวมตลาด กลุ่มเป้าหมายของสินค้าและการต่อยอดของสินค้าไปที่ธุรกิจเดิมที่ลูกค้ามีอยู่ ทาง Drink-Space ได้แนะนำสินค้าเครื่องดื่มประเภท Energy Drink

Challenges

ตลาด Energy Drink หรือ เครื่องดื่มชูกำลัง ในประเทศไทยมีมูลค่ากว่า 3 หมื่นล้านบาทแต่ เป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูง ทั้งในเรื่องราคา การโฆษณาและการชิงโชคของรางวัล และ 95% ของตลาดนี้ถูก “ครอบครอง” ด้วยเจ้าใหญ่และสินค้าราคาต่ำกว่า 12 บาท

Findings

Drink-Space ได้ทำวิจัยและวิเคราะห์ตลาด เครื่องดื่มชูกำลังทั้งในประเทศไทยและดูจากเทรนด์ของต่างประเทศ และได้พบว่าเครื่องดื่ม ชูกำลังของประเทศไทย มีพัฒนาการที่ช้ากว่าเทรนด์ของโลกอยู่ถึง 20 ปี และยังถูกมุ่งไปที่กลุ่มลูกค้ากลุ่มเดียวคือผู้ใช้แรงงาน ซึ่งการติดกับดักในเรื่องราคาและการมีผู้เล่นขนาดใหญ่อยู่เพียงไม่กี่เจ้า ทำให้คุณภาพและนวตกรรมของเครื่องดื่มชูกำลังในประเทศไทยมีความล้าหลังและขาดการพัฒนา

 

ซึ่งขัดกับเทรนด์ของโลกที่เครื่องดื่ม ชูกำลัง หรือ Energy Drink ตอนนี้ถูกขับเคลื่อนโดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ อายุตั้งแต่ 18-35 ปีที่ใส่ใจในเรื่องของ ส่วนผสมจากธรรมชาติ รสชาติที่แปลกใหม่และการที่เครื่องดื่มชนิดนี้ถูกคิดค้นมาเพื่อความต้องการ “เฉพาะด้าน” ใน Life Style ที่เปลี่ยนไป

Read more

Results

G-BEAT คือ Energy Drink ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดย มุ่งที่การใช้นวตกรรมใหม่ในเครื่องดื่ม Energy Drink และการเจาะกลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่เป็นตัวหลีกเลี่ยงการเข้าไปสู่การแข่งขันในเรื่อง “ราคาถูก’ ของแบรนด์เครื่อง

ดื่มชูกำลังในตลาด และการมุ่งเน้นไปที่ความต้องการเฉพาะที่ใส่ลงในส่วนผสม รสชาติหรือแม้แต่การออกแบบ Packaging

G-Beat เป็น Energy Drink ที่ออกแบบมาเพื่อคนที่ต้องใช้สายตาในการทำกิจกรรมและต้องการบำรุงสมอง ในขณะเดียวกันก็ไม่ต้องการพลังงานที่มาจากน้ำตาล รวมถึงการมองหาวัตถุดิบที่สกัดจากธรรมชาติ เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น

Read more

Target Consumers

G-Beat มุ่งเน้นไปที่ ผู้บริโภคที่ชอบเล่นเกมส์ ซึ่งจากการวิเคราะห์ตลาดทำให้เห็นว่าประเทศไทยมีจำนวน Active Gamer อยู่ถึง 28 ล้านคนและเป็นประเทศที่ติดอันดับมีคนใช้เวลาในการเล่นเกมส์นานที่สุดใน South East Asia

การเข้าไปเจาะกลุ่มคนเล่นเกมส์หรือesports ทำให้สินค้า G-BEAT สร้างความแตกต่างและเป็นการผลักดันสินค้าเข้าไปอยู่ใน Future business อีกด้วย

Achievements

Score 4.8/5

จากการทำ Consumer research
เรื่องรสชาติ

ได้รับเลือกให้เข้าไปขาย
ในเซเว่น อีเลฟเว่น

จากความแปลกใหม่ของสินค้า
และการทำการตลาด

ได้เป็น Official
energy drink partner

ของทีม esports ระดับภูมิภาค Asia
อย่าง Talon esports

จากความสำเร็จของ Drink-Space ในการพัฒนาสินค้าและเป็นที่ปรึกษา
ทางการตลาดของ G-BEAT Energy Drink 2 รสชาติ Apple Booster
และ Bubble Gum ที่ได้ Market Share ของเครื่องดื่มชูกำลังในรูปแบบ
กระป๋องไปถึง 24% (ในช่องทางร้านสะดวกซื้อ) ในระยะเวลาเพียง 1 ปี
ด้วยการเพิ่ม “ลูกค้าใหม่” ( Recruitment) ให้กับสินค้ากลุ่มเครื่องดื่มชูกำลัง

ทาง Drink-Space ได้พัฒนา 2 รสชาติใหม่ที่อร่อย ไม่เหมือนใคร
คือ Berry Bomb และ Peach&Plum ด้วยการวางกลยุทธ์ของการทำรสชาติ
ของสินค้าให้เป็น Unique Selling Point และการคิดค้นสูตรเครื่องดื่มให้ตรง
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการทำการตลาดที่เข้าถึงกลุ่ม Gamer
ที่มีอยู่ถึง 32 ล้านคนในเมืองไทย (ข้อมูลปี 2022) ทำให้สองรสชาติใหม่
ของ G-BEAT ได้ถูกเลือกเข้าไปจำหน่ายในสาขาของ 7-Eleven
กว่า 14,000 สาขาทั่วประเทศ  

จากความสำเร็จของ Drink-Space ในการพัฒนาสินค้าและเป็นที่ปรึกษาทางการตลาดของ G-BEAT Energy Drink 2 รสชาติ Apple Booster และ Bubble Gum ที่ได้ Market Share ของเครื่องดื่มชูกำลังในรูปแบบกระป๋องไปถึง 24% (ในช่องทางร้านสะดวกซื้อ) ในระยะเวลาเพียง 1 ปี ด้วยการเพิ่ม “ลูกค้าใหม่” ( Recruitment) ให้กับสินค้ากลุ่มเครื่องดื่มชูกำลัง

ทาง Drink-Space ได้พัฒนา 2 รสชาติใหม่ที่อร่อย ไม่เหมือนใคร คือ Berry Bomb และ Peach&Plum ด้วยการวางกลยุทธ์ของการทำรสชาติของสินค้าให้เป็น Unique Selling Point และการคิดค้นสูตรเครื่องดื่มให้ตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการทำการตลาดที่เข้าถึงกลุ่ม Gamer ที่มีอยู่ถึง 32 ล้านคนในเมืองไทย (ข้อมูลปี 2022) ทำให้สองรสชาติใหม่ของ G-BEAT ได้ถูกเลือกเข้าไปจำหน่ายในสาขาของ 7-Eleven กว่า 14,000 สาขาทั่วประเทศ  

Achievements

24% Market Share

เครื่องดื่มชูกำลังรูปแบบกระป๋อง

Win 7-Eleven Selection

ด้วยสินค้าและการทำการตลาด

GEN Z

ได้กลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่

Apple & Umeshu Sparkle

อีกหนึ่งโปรเจคที่ Drink-Space ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนากับบริษัท
เครื่องดื่มระดับประเทศ นั่นคือสินค้าภายใต้แบรนด์ SPY Sparkling
ของบริษัทฯ Siam Winery

Apple & Umeshu Sparkle เป็นการผสมผสานรสชาติ ของบ๊วยญี่ปุ่น
และ แอ๊ปเปิ้ลเขียว เพิ่มความสดชื่นด้วยประกายความซ่าตามเอกลักษณ์
ของ SPY SPAKLE  บรรจุขวดในขวดแชมเปญหรูขนาด 750 มล.
พร้อมแอลกอฮอล์ 7% และความภูมิใจในอีกระดับของเราคือการ
ที่ได้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ Apple & Umeshu Sparkle ที่ไปคว้ารางวัล
ระดับโลกจากงาน The 2022 Cathay Hong Kong International
Wine & Spirit Competition (HK IWSC)

อีกหนึ่งโปรเจคที่ Drink-Space ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนากับบริษัทเครื่องดื่มระดับประเทศ นั่นคือสินค้าภายใต้แบรนด์ SPY Sparkling ของบริษัทฯ Siam Winery

Apple & Umeshu Sparkle เป็นการผสมผสานรสชาติ ของบ๊วยญี่ปุ่นและ แอ๊ปเปิ้ลเขียว เพิ่มความสดชื่นด้วยประกายความซ่าตามเอกลักษณ์ของ SPY SPAKLE  บรรจุขวดในขวดแชมเปญหรูขนาด 750 มล. พร้อมแอลกอฮอล์ 7% และความภูมิใจในอีกระดับของเราคือการที่ได้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ Apple & Umeshu Sparkle ที่ไปคว้ารางวัลระดับโลกจากงาน The 2022 Cathay Hong Kong International Wine & Spirit Competition (HK IWSC)

Achievement

Bronze Awards 2022

Cathay Hong Kong International Wine
& Spirit Competition

Cathay Hong Kong International Wine & Spirit Competition

Services

Flavors Development

Services

Flavors Supply

RAVE ENERGY DRINK

จากการเติบโตของตลาด Energy Drink ในกลุ่ม Premium ในปี 2022
ทำให้สินค้าประเภทนี้มีความต้องการจากผู้บริโภคมากขึ้น RAVE Energy Drink เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ เน้นไปที่กลุ่มลูกค้าที่ชอบปาร์ตี้และใช้ Energy Drink
เป็นเครื่องดื่มเพื่อ เพิ่มความสดชื่นและเพิ่มพลังจากค่ำคืนที่ยาวนาน
รวมถึงการใช้เป็น หนึ่งใน Mixer เพื่อเพิ่มรสชาติให้เครื่องดื่มอีกด้วย

RAVE Energy Drink มีส่วนผสมของ คาเฟอีนจากธรรมชาติ สกัดจากชาเขียว วิตามิน C 150% และ วิตามิน B รวมสูง ให้กลิ่น เบอร์รี่และมีกลิ่นหอมของมินท์ที่เพิ่มความสดชื่น ดื่มได้แบบไม่รู้สึกผิดด้วยสูตรน้ำตาล 0%

จากการเติบโตของตลาด Energy Drink ในกลุ่ม Premium ในปี 2022 ทำให้สินค้าประเภทนี้มีความต้องการจากผู้บริโภคมากขึ้น RAVE Energy Drink เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ เน้นไปที่กลุ่มลูกค้าที่ชอบปาร์ตี้และใช้ Energy Drink เป็นเครื่องดื่มเพื่อ เพิ่มความสดชื่นและเพิ่มพลังจากค่ำคืนที่ยาวนาน รวมถึงการใช้เป็น หนึ่งใน Mixer เพื่อเพิ่มรสชาติให้เครื่องดื่มอีกด้วย

RAVE Energy Drink มีส่วนผสมของ คาเฟอีนจากธรรมชาติ สกัดจากชาเขียว วิตามิน C 150% และ วิตามิน B รวมสูง ให้กลิ่น เบอร์รี่และมีกลิ่นหอมของมินท์ที่เพิ่มความสดชื่น ดื่มได้แบบไม่รู้สึกผิดด้วยสูตรน้ำตาล 0%

ServicesFrom Drink-space

Beverage
Development

Business
consulting

Flavors /
ingredients supply

GET START

GetStarted

เริ่มต้นกับเราวันนี้ ขอรายละเอียดเพิ่มเติม