Background

บริษัท ของลูกค้าเป็นบริษัทจัด อีเวนท์และคอนเสิรต์ ซึ่ง ได้รับผลกระทบโดยตรงในช่วงการระบาดของ โควิด 19 จึงมองหาธุรกิจที่เกี่ยวกับสินค้าบริโภค โดยมีโจทย์ว่าต้องไม่อยู่ในหมวดหมู่ที่มีการแข่งขันเรื่องราคาและสามารถต่อยอดการขายในงาน Event ของลูกค้าได้เมื่อสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ

Discussion

จากการที่ได้พูดคุยในแง่ของภาพรวมตลาด กลุ่มเป้าหมายของสินค้าและการต่อยอดของสินค้าไปที่ธุรกิจเดิมที่ลูกค้ามีอยู่ ทาง Drink-Space ได้แนะนำสินค้าเครื่องดื่มประเภท Energy Drink

Challenges

ตลาด Energy Drink หรือ เครื่องดื่มชูกำลัง ในประเทศไทยมีมูลค่ากว่า 3 หมื่นล้านบาทแต่ เป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูง ทั้งในเรื่องราคา การโฆษณาและการชิงโชคของรางวัล และ 95% ของตลาดนี้ถูก “ครอบครอง” ด้วยเจ้าใหญ่และสินค้าราคาต่ำกว่า 12 บาท

Findings

Drink-Space ได้ทำวิจัยและวิเคราะห์ตลาด เครื่องดื่มชูกำลังทั้งในประเทศไทยและดูจากเทรนด์ของต่างประเทศ และได้พบว่าเครื่องดื่ม ชูกำลังของประเทศไทย มีพัฒนาการที่ช้ากว่าเทรนด์ของโลกอยู่ถึง 20 ปี และยังถูกมุ่งไปที่กลุ่มลูกค้ากลุ่มเดียวคือผู้ใช้แรงงาน ซึ่งการติดกับดักในเรื่องราคาและการมีผู้เล่นขนาดใหญ่อยู่เพียงไม่กี่เจ้า ทำให้คุณภาพและนวตกรรมของเครื่องดื่มชูกำลังในประเทศไทยมีความล้าหลังและขาดการพัฒนา

 

ซึ่งขัดกับเทรนด์ของโลกที่เครื่องดื่ม ชูกำลัง หรือ Energy Drink ตอนนี้ถูกขับเคลื่อนโดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ อายุตั้งแต่ 18-35 ปีที่ใส่ใจในเรื่องของ ส่วนผสมจากธรรมชาติ รสชาติที่แปลกใหม่และการที่เครื่องดื่มชนิดนี้ถูกคิดค้นมาเพื่อความต้องการ “เฉพาะด้าน” ใน Life Style ที่เปลี่ยนไป

Read more

Results

G-BEAT คือ Energy Drink ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดย มุ่งที่การใช้นวตกรรมใหม่ในเครื่องดื่ม Energy Drink และการเจาะกลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่เป็นตัวหลีกเลี่ยงการเข้าไปสู่การแข่งขันในเรื่อง “ราคาถูก’ ของแบรนด์เครื่อง

ดื่มชูกำลังในตลาด และการมุ่งเน้นไปที่ความต้องการเฉพาะที่ใส่ลงในส่วนผสม รสชาติหรือแม้แต่การออกแบบ Packaging

G-Beat เป็น Energy Drink ที่ออกแบบมาเพื่อคนที่ต้องใช้สายตาในการทำกิจกรรมและต้องการบำรุงสมอง ในขณะเดียวกันก็ไม่ต้องการพลังงานที่มาจากน้ำตาล รวมถึงการมองหาวัตถุดิบที่สกัดจากธรรมชาติ เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น

Read more

Target Consumers

G-Beat มุ่งเน้นไปที่ ผู้บริโภคที่ชอบเล่นเกมส์ ซึ่งจากการวิเคราะห์ตลาดทำให้เห็นว่าประเทศไทยมีจำนวน Active Gamer อยู่ถึง 28 ล้านคนและเป็นประเทศที่ติดอันดับมีคนใช้เวลาในการเล่นเกมส์นานที่สุดใน South East Asia

การเข้าไปเจาะกลุ่มคนเล่นเกมส์หรือesports ทำให้สินค้า G-BEAT สร้างความแตกต่างและเป็นการผลักดันสินค้าเข้าไปอยู่ใน Future business อีกด้วย

Achievements

Score 4.8/5

จากการทำ Consumer research
เรื่องรสชาติ

ได้รับเลือกให้เข้าไปขาย
ในเซเว่น อีเลฟเว่น

จากความแปลกใหม่ของสินค้า
และการทำการตลาด

ได้เป็น Official
energy drink partner

ของทีม esports ระดับภูมิภาค Asia
อย่าง Talon esports

ServicesFrom Drink-space

Beverage
Development

Business
consulting

Flavors /
ingredients supply

GET START

GetStarted

เริ่มต้นกับเราวันนี้ ขอรายละเอียดเพิ่มเติม