WINNING

IN

MODERN TRADE

บริการที่ปรึกษาครบวงจร

นำสินค้าเครื่องดื่มเข้าจำหน่ายในระบบ โมเดิรน์เทรด

โอกาสทางธุรกิจเครื่องดื่ม ที่ SME
ไม่ควรมองข้าม

“ช่องทาง Modern Trade มีสัดส่วนยอดขายกว่า 

50%

ของตลาดสินค้าอุปโภค บริโภคทั้งหมดในประเทศไทย และมีการเติบโตขึ้น ทุกๆปี”

บริษัทคุณพลาด อะไรไปหรือเปล่า

สินค้าประเภทเครื่องดื่ม มีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่องทาง Modern Trade แม้ในช่วงของการระบาดของ โควิด 19
Modern Trade  เป็นตัวชี้วัดถึงความน่าเชื่อถือของแบรนด์ ในการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภค รวมถึงการที่จะทำให้สินค้าไปอยู่ในทำเลที่สะดวก รวมถึงยังช่วยจัดรายการส่งเสริมการขาย และทำตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แต่ SME ส่วนมากยังมีความกังวลถึง “จุดคุ้มทุน” หรือ “การบริหารจัดการ” ช่องทางนี้ให้มีประสิทธิภาพ
บริการที่ปรึกษาของเราจะช่วยให้คุณ “สร้าง” โอกาสในการ กระจายสินค้าได้ถึงกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้น ให้แก่ แบรนด์ เครื่องดื่มของคุณ

Workshop

สำคัญกับบริษัทคุณอย่างไร

1
เพิ่มช่องทางจัดจำหน่าย​

ช่องทางการจัดจำหน่ายที่มากขึ้น คือโอกาสของการเข้าถึงสินค้าที่มากขึ้น
และนั่นหมายถึงการเติบโตขึ้นของธุรกิจ​

2
สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์

ด้วยสาขาของ Modern Trade ที่มากกว่า 12,000 สาขา ทำให้สินค้าคุณ
อยู่ในสายตาของผู้บริโภคเสมอ

3
สร้างกำไรและผลตอบแทนที่สูงกว่า

มีการจัดการงานขายด้วยมืออาชีพ อยู่ในทำเลที่สะดวก
และการทำโปรโมชั่นได้ทั่วถึง

การจำหน่ายสินค้าใน Modern Trade

สำคัญกับสินค้า เครื่องดื่ม ของคุณอย่างไร

1
เพิ่มช่องทางจัดจำหน่าย

ช่องทางการจัดจำหน่ายที่มากขึ้น คือโอกาสของการเข้าถึงสินค้าที่มากขึ้น
และนั่นหมายถึงการเติบโตขึ้นของธุรกิจ

2
สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์

ด้วยสาขาของ Modern Trade ที่มากกว่า 12,000 สาขา ทำให้สินค้าคุณอยู่ในสายตาของผู้บริโภคเสมอ

3
สร้างกำไรและผลตอบแทนที่สูงกว่า

มีการจัดการงานขายด้วยมืออาชีพ
อยู่ในทำเลที่สะดวก
และการทำโปรโมชั่นได้อย่างทั่วถึง

เราช่วยคุณได้ อย่างไร บ้าง

Drink-Space มีทีมงาน ผู้เชี่ยวชาญด้าน Modern Trade ที่มีประสบการณ์กว่า 12 ปี 

สร้างอัตราการเติบโตแก่ธุรกิจกลุ่ม Beverage มากกว่า 100 รายการ

เข้าใจการเริ่มต้นทำธุรกิจกับโมเดิร์นเทรด

การวางกลยุทธ์ของสินค้าในระบบ
Modern Trade

Product Presentation ให้คำปรึกษาและ จัดทำข้อมูลสินค้าเพื่อนำเสนอ

Marketing Plan บริการด้านแผนการตลาดเพื่อทำตลาดผ่าน Modern Trade

Product Development ให้คำปรึกษา
การวางจุดเด่นของสินค้าให้เหนือคู่แข่ง

ให้คำปรึกษาเทคนิคการบริหาร
Trade Agreement

โครงสร้างราคาของสินค้าเมื่อเข้าขายใน
โมเดิร์นเทรด

การทำ Account Plan เพื่อเติบโตยอดขาย

Sales Plan& Training
วางแผนงานขายและฝึกอบรมพนักงาน

สิ่งที่คุณจะได้รับ

จากบริการของเรา

  • ได้รับการดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจ Modern Trade ระดับประเทศ
  • เรียนรู้การขายในระบบ Modern Trade โดยละเอียด
  • การทำธุรกิจใน Modern Trade อย่างมีทิศทางและเป้าหมาย ไม่เสียเวลา
  • เพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายไปสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ
  • สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์
  • บริหารการขายและการตลาดอย่างมืออาชีพ
  • โอกาสในการสร้างกำไรและผลตอบแทนที่
    สูงกว่า

OUR CONSULTANTS

SANIT SOPITGIRAPAST

สานิต โศภิตจิรพาส

15 ปีใน International Business และ บริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับโลก ประสบการณ์ครอบคลุมในด้าน Branding, Marketing และ Sales 

ISADA  SMITHINAN

อิษฎา สมิทธินันท์

ประสบการณ์กว่า 13 ปี ในส่วนของ Senior merchandiser, Category manager, และ Customer service ของ Big C และ Makro 

ขอรายละเอียด